Club-API

Tags:

Aanspreekpunt integriteit ook voor jou!

Waarom een Club-API?

Het is belangrijk dat in de sportclub een cultuur bestaat van openheid waar iedereen het gevoel heeft incidenten te kunnen melden.
Sport moet een leuke en veilige omgeving zijn voor kinderen, jongeren en (kwetsbare) volwassenen. Iedereen heeft een preventieve en reactieve rol en verantwoordelijkheid om deze omgeving te creëren en te behouden. Wegkijken of niet reageren bij vermoedens, incidenten of meldingen is geen optie.

Wie zijn de Club-API’s?

Mijn naam is Nele Dely en samen met [X] zijn wij de Club-API’s van SDTO vzw. Als duiker, ouder, lesgever, bestuurder of andere vrijwilliger van onze duikclub, kan je bij ons als Club-API terecht met een vraag, vermoeden of klacht over pestgedrag, fysiek, psychisch of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Je kan ons een mailtje sturen. Op donderdagavond in de club kan je een van ons ook persoonlijk aanspreken.

Als Club-API luister ik naar je vraag of verhaal, behandel jouw melding in alle discretie en verleen ik je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.

Hoe gaan we te werk?

Er bestaat een handelingsprotocol met concrete stappen die gevolgd kunnen worden. Het is echter geen vaststaand scenario. De Club-API neemt beslissingen in functie van de ernst en de aard van de situatie, dit kan in overleg met het noodteam.

Het noodteam bestaat uit verschillende personen binnen of buiten de club en helpt bij een ernstinschatting van een incident en een advies formuleren. Het noodteam moet nog samengesteld worden en wordt meegedeeld bij een melding.
 
Als je iets komt melden, worden de concrete stappen meegedeeld en vastgelegd in een meldingsformulier. De Club-API heeft een discretieplicht, wat wil zeggen dat we voorzichtig omgaan met de informatie. Dit betekent niet dat we zaken geheim houden. We bespreken samen welke informatie relevant is en moet meegedeeld worden om de nodige vervolgstappen te kunnen nemen.
 
Ben je een slachtoffer, heb je een vermoeden of ben je getuige van grensoverschrijdend gedrag? Aarzel niet om contact op te nemen met je Club-API. We zijn er om je te steunen als vertrouwenspersoon.
Let op! In een levensbedreigende situatie bel je de politie (101) of voor dringende medische hulp het noodnummer 112.
 
Heb je zelf interesse om API te worden of om de bijscholing te volgen? Laat het gerust weten aan je Club-API en we bekijken dit samen.