Aangifte ongeval

Waarborgen en bijzondere voorwaarden conform de bepalingen van het decreet van de Vlaamse Regering dd. 31.05.2002 en 27.02.2009 en 2017 en conform de Wet betreffende de rechten van vrijwilligers d.d. 03.07.2005, haar wijzigingen en het K.B. van 19.12.2016:

  • Polis COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTSBIJSTAND download

  • ALGEMENE VOORWAARDEN SPORTFEDERATIES download

  • BIJLAGE AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN SPORTFEDERATIES download

  • Samenvatting van de polisvoorwaarden download

Aangifteformulier ongeval:

  • Algemene aanwijzingen bij een ongeval en Medisch attest: download

  • Algemene aanwijzingen bij een ongeval en Medisch attest (engelse versie): download

LIJST DEELNEMERS NIET-LEDEN SPORTPROMOTIONELE ACTIES VVW
* lijst binnen 24 uren opsturen naar VVW

Verplichting bij ongeval of schadegeval
Ieder gebeurtenis waarvoor de waarborg van deze polis wordt ingeroepen dient binnen de 10 dagen aangegeven te worden.
Dit kan door middel van een ongevalsverklaring die tijdig ingevuld en ondertekend aan NV CONCORDIA, Sassevaartstraat 46/301 - 9000 GENT
(tel. 09.264.11.11) wordt overgemaakt!

Licht ook het VVW-Duiken secretariaat in:

VVW-Duiken vzw 
Beatrijslaan 25
B-2050 ANTWERPEN

e-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. 
 
tel.:   03 219 69 68       
fax:   03 219 77 00