Infobrochure voor nieuwe leden - Verordening duiksport in de provincie Zeeland

Korte inhoud:

Artikel 12 van de Verordening duiksport in de provincie Zeeland

  1. Het is de duiker verboden planten en wieren uit te steken, af te snijden of te vervoeren, dan wel dieren nodeloos te verontrusten, te vangen, te doden of te vervoeren of dat te trachten of in het algemeen schade aan de natuur toe te brengen

  2. Het is de duiker verboden artikelen of voorwerpen bij zich te hebben, die duidelijk tot doel hebben om daarmee planten, wieren, of dieren te vervoeren of te bemachtigen.

  3. Het is verboden op of in de nabijheid van een duiklocatie platen of dieren, dode exemplaren of delen van planten of dieren, behorende tot een door Gedeputeerde Staten aangewezen soort, voorhanden te hebben.

  4. Gedeputeerde Staten kunnen in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van het in de voorgaande leden van dit artikel genoemde verbod.