Infobrochure voor nieuwe leden - Medische formaliteiten

Korte inhoud:

Medische formaliteiten

Jaarlijks wordt een medisch onderzoek vereist (o.a. ook voor de verzekering). Dit medisch onderzoek dient plaats te vinden tussen 15 november van het lopende jaar en 15 januari van het volgende jaar en moet ten laatste op 18 januari aan Danny Styns worden bezorgd. Je kan het blanco medisch getuigschrift downloaden op onze website of er eentje vragen aan Danny Styns.

Opmerking:
Het medisch getuigschrift van wie zich in de loop van het jaar aansluit vervalt ambtshalve op 15 januari!

De ervaring leert dat sportduiken - zowel door mannen als door vrouwen - op verantwoorde wijze kan gebeuren door personen van jeugdige leeftijd tot hogere leeftijd. Een jaarlijkse sportkeuring, waarbij onder meer bijzondere aandacht wordt besteed aan het ademhalingssysteem, het hart en de bloedsomloop, neus-, keel- en oorregio en een korte neurologische check-up, is meestal voldoende. De buizen van Eustachius (verbinding met de schedelholte) moeten goed doorgankelijk zijn om de druk naar behoren te kunnen compenseren. Het gebit moet in goede staat zijn omdat er zich geen luchtbellen tussen eventuele tandgaatjes zouden kunnen opstapelen. Het dragen van een bril kan geen probleem zijn, daarvoor bestaan er speciale duikbrillen. Iemand die een blijvende trommelvliesperforatie heeft mag niet duiken, dit in verband met het risico voor oorontsteking. De duiker moet jaarlijks een medische keuring ondergaan. Om deze keuring eenvormig en degelijk te laten verlopen werd er van uit de Federatie een "persoonlijke medische steekkaart" opgesteld. De eerste maal dat u naar uw dokter gaat voor een medische controle wordt u gevraagd deze persoonlijke medische steekkaart mee te nemen. Het is een goede leidraad voor de arts. U dient zelf wel vooraf deze fiche getrouw aan te vullen.

Onze club heeft een clubdokter die zich gespecialiseerd heeft in duikgeneeskunde:

dr. Neuville Philippe
Nieuwpoortsesteenweg 721
B-8400 Oostende
(059 51 10 34)